รับสมัครอาสาสมัครห้องสมุดคนตาบอด
สถานที่:
85/1-2 - - ซ.บุญอยู่ ถ.ดินแดง ต.สามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400

ช่วงเวลาระหว่าง:
14 มิ.ย. 2556 - 31 ธ.ค. 2557

View:
2584 ครั้ง

รายละเอียด: อาสาสมัครห้องสมุดคนตาบอด

ขณะนี้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครื่อข่ายเปิดบริการแก่อาสาสมัครที่สนใจร่วมปฎิบัติภารกิจเพื่อสังคมแก่คนตาบอดอย่างหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วเป็นกิจกรรมที่อาสาสมัครพึงปรารถนาดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่และเต็มใจ บริการที่สมาคมฯ และองค์กรเครือข่ายเปิดให้บริการแก่อาสาสมัคร ประกอบด้วย

1. บริการอ่านและบันทึกหนังสือเสียงให้เก่คนตาบอด ซึ่งประกอบด้วยหนังสือหลากหลายรูปแบบ คือ หนังสือวิชาการ หนังสืออ่านเล่น หนังสือบันเทิง สารคดี ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ และสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

2. บริการร่วมจัดกิจกรรมเพื่อคนตาบอด โดยสมาคมคนตาบอดร่วมกับชมรมเพื่อนคนตาบอดเพื่อดำเนินกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ของสมาคมฯ และองค์กรเครือข่าย เช่น กิจกรรมสัปดาห์รำลึกวันไม้เท้าขาวสากล กิจกรรมเพื่อทัศนาจรของคนตาบอดและญาติ เป็นต้น

3. การบริการเป็นศูนย์กลางของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด ซึ่งจัดเป็นศูนย์กลางเพื่อประสานงานที่ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ บริเวณชัน 2 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

หากท่านสนใจร่วมเป็นสมาชิกชมรมอาสาเพื่อนคนตาบอด กรุณาติดต่อที่
ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ ชั้น 2 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2248-0555 หรือ 0-2246-3835 ต่อ 200, 201
โทรสาร 0-2248-0556
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ภาพประกอบ
แจ้งโดย
Pu Nika
เมื่อ 14 มิ.ย. 2556
0
0
120
126
0
16
ผู้ขอ
สมาคมคนตาบอด แห่งประเทศไทย
เมื่อ 14 มิ.ย. 2556