เปิดรับอาสาสมัครร่วมกันเป็น
สถานที่:
ซ. ถ. ต.ดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาระหว่าง:
8 ส.ค. 2556 - 30 ธ.ค. 2556

View:
1965 ครั้ง

รายละเอียด:

เปิดรับอาสาสมัครร่วมกันเป็น "ครูอาสา" ให้กับเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในพื้นที่งานก่อสร้าง เพื่อช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดี
ติดต่อได้ที่ JirayuW@sansiri.com หรือ 
โทร. 086-4115616 

ภาพประกอบ
แจ้งโดย
Jirayu Wechjan
เมื่อ 8 ส.ค. 2556
0
0
0
1
0
0